סיליקוזיס בישראל

בישראל, לרוב משייכים את מחלת הסיליקוזיס לאנשים אשר עובדים עם אבן ושיש. עובדי אבן ושיש יכולים בין היתר להיות עובדי מחצבה/ מכרה, מפעילי מגרסה, מפעילי ציוד חפירה, מפעילי ציוד מכני הנדסי, מפעילי מכונות לחיתוך גושי ולוחות אבן ושיש, עובדים בסיתות וחריטה באבן.
על פי הנתונים, בישראל עשרות מעובדי שיש לקו בשנים האחרונות בסיליקוזיס. על פי טענתם הסיבה לכך היא עיבוד משטחי אבן ושיש.
רשויות המדינה מכירות בסיליקוזיס כמחלה חשוכת מרפא. כמו כן, גם המוסד לביטוח לאומי מכיר בעובדה זו וקובע כי זוהי מחלת מקצוע ולאור זאת הוא מכיר בחולים כנפגעי עבודה וקובע להם  שיעור נכות בהתאם.
כנגד חברת "אבן קיסר", יצרנית משטחי אבן ושיש, הוגשו תביעות רבות של מעבדי שיש אשר עיבדו את שיש – אבן קיסר המכיל מעל 90% של סיליקה.
חלקם הגדול של עובדים אלה נחשף לשיש – אבן קיסר לפני שאומצו כללי הבטיחות המחמירים שהומלצו ע"י שיש קיסר וכן ע"י המוסד לבטיחות וגהות.
עובדים המעבדים שיש של אבן קיסר, נחשפים לרמה גבוהה מאוד של אבק הסיליקה ונדרשים לשימוש באמצעי מגן אישיים כגון מסיכות אבק אפקטיביות וכן אמצעי מגן של המפעל כגון אמצעי פינוי אבק וסינון האוויר. במקרה של שימוש לא נכון באמצעי המגן העובדים חשופים לסכנה ממשית לחלות במחלת הסיליקוזיס.

 

חברת אבן קיסר פרסמה הנחיות לטיפול ועיבוד בשיש מסוג אבן קיסר, להלן הנחיות אלה שפורסמו בשנת 2014

 

הופק על ידי אבן קיסר©  יולי 2014

 

מדריך זה כולל בתוכו מידע והמלצות בנושאי בריאות ובטיחות. עם זאת, אין לראות במדריך זה ייעוץ מקצועי או תחליף לאחריות האישית של המעבד לפעול בהתאם להנחיות הרלוונטיות הנוגעות לבריאות ובטיחות, לרבות להוראות פקודת בטיחות בעבודה, והתקנות השונות שהותקנו מכוחה, ובכלל זה תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק(, תשמ”ד-1984. בנוסף, בכדי להגן על בריאותם וחייהם של עובדים החשופים לאבק סיליקה, יש תמיד להיוועץ עם מומחים מתאימים בנושא.

הקדמה

משטחי קוורץ של אבן-קיסר הם פתרון איכותי ומתקדם למשטחי מטבחים, חיפויי קירות ויישומי-פנים אחרים .

משטחים אלה, מיוצרים מחומרי גלם המכילים %90 סיליקה בקירוב – תחמוצת צורן )סוגי חול המכילים מינראליים של סיליקה: קוורץ, קריסטובליט ועוד( בצירוף שרפים פולימריים ופיגמנטים איכותיים.

אבן-קיסר, שהיא כיום המפתחת והמייצרת המובילה בעולם של משטחי קוורץ, דוגלת ומצהירה על קיום סביבת עבודה בטוחה לכל העובדים, חופשיה מסיכונים והעומדת בכל החוקים והתקנות הרגולטוריות המקומיות .

לוחות אבן-קיסר, אינם מהווים כל סיכון בריאותי בעת הובלתם, בעת המשלוח או בעת השימוש בהם על ידי הצרכן הסופי. אולם עיבודם יוצר אבק סיליקה גבישית מרחפת. רמות הסיליקה הנוצרות באוויר, בעת עיבוד מוצרי אבן-קיסר ,מחייבות נקיטת אמצעי זהירות.

חשוב לציין כי ההנחיות המובאות במדריך זה אינן מיועדות להחליף את החוקים והתקנות, אשר עליהם יש להקפיד ,כמפורט להלן.

ההוראות המובאות במדריך זה מופנות למעסיקים ולעובדים המעבדים לוחות אבן-קיסר, כדי לסייע להם להתגונן מפני חשיפתם לאבק סיליקה גבישית מרחפת.

מטרת מדריך זה היא, בין היתר, לספק את המידע הבא:

להסביר כיצד נוצרים סיכוני הבריאות על ידי עבודה בסביבה שבה אבק סיליקה גבישית; וכן

להסביר כיצד ניתן להפחית את חשיפת העובדים לאבק סיליקה גבישית, כולל הנחייה לגבי השימוש הבטוח

במוצרים המכילים סיליקה גבישית במקום העבודה ואמצעי המיגון שניתן להשתמש בהם.

 

 1. סכנות אבק הסיליקה

לוחות אבן-קיסר אינם מסוכנים בעת הובלתם, משלוח או השימוש בהם על ידי הצרכן הסופי. לוחות אבן-קיסר מכילים %90 סיליקה גבישית בקירוב )סוגי חול המכילים מינראליים של סיליקה: קוורץ, קריסטובליט ועוד (והעיבוד) כגון חיתוך, ניסור, השחזה, שבירה, גריסה, קידוח, שיוף וכדומה( של לוחות אבן-קיסר עלול ליצור אבק של סיליקה גבישית, אשר יכול לחדור למערכת הנשימה  .

הסיליקוזיס, הינה מחלת ריאות הנגרמת על ידי שאיפה של חלקיקי אבק של סיליקה חופשית) SiO2(. חלקיקים  אלה חודרים לריאות והם הבסיס להתהוות המחלה. חלקיקים אלה גורמים להרס תאים, לשינויים שונים ברקמה ,ופוגעים בריאות פגיעה אנושה שעלולה למנוע מהריאות לתפקד. תהליך זה מתפתח בהדרגה, לאחר חשיפה תעסוקתית מתמשכת לאבק הסיליקה .

התוצאה של חשיפה ושאיפה מתמשכת של חלקיקי סיליקה גבישית, בהעדר אמצעי הזהירות המוזכרים בתקנות הבטיחות, מסוכנת לבריאות ועלולה לגרום למחלות חמורות, כגון סיליקוזיס. בהמשך, התהליך הפתולוגי של מחלת הסיליקוזיס עלול לגרום לסיבוכים חמורים, כגון סרטן ריאות, שחפת ומחלות אוטואימוניות, כגון דלקת מפרקים שגרונית. לקויי בריאות קודמים עלולים להגביר ולהחמיר את ההשפעות המזיקות של החשיפה לאבק סיליקה.

סיליקוזיס היא מחלה תעסוקתית, העלולה לפגוע בעובדי ייצור בתעשיית עיבוד האבן אשר אינם נוקטים באמצעי זהירות נאותים, אמצעים הנדסיים שונים ואמצעי מיגון אישיים ונשימתיים מתאימים, אשר הצורך בהם הוכר כבר לפני למעלה מ-100 שנה. כל החשופים לאבק סיליקה במסגרת תעסוקתית, לרבות עובדי ייצור ועובדים אחרים הנוכחים בקביעות במתקני ייצור שבהם נוצר אבק סיליקה, חשופים לסיכונים הבריאותיים הקשורים באבק זה .

 1. עקרונות מניעה כלליים

סיליקוזיס ומחלות אחרות שעלולות להיגרם כתוצאה משאיפת אבק סיליקה, כפי שתואר לעיל, ניתנות לצמצום ושליטה על ידי יישום אמצעים גהותיים ובטיחותיים הכוללים את אלו המתוארים להלן: נוהל עבודה נאות )כגון עבודה באמצעות מכונות העושות שימוש במים למניעת האבק במקור(, בקרה הנדסית, אוורור, יניקה וכן מערכות סינון, ציוד מיגון נשימתי ותוכניות בקרה והדרכה, כפי שיפורט להלן ובהתאם להוראות החוק לגבי עבודה בסביבה הכוללת אבק מזיק. יש להדגיש כי ההמלצות המפורטות חלות על כל הבאים במגע דרך קבע עם אבק הסיליקה באולמות הייצור ובחללים סמוכים להם, ככל שיש בהם אבק סיליקה.

כדי למגר את סיכוני הבריאות הכרוכים בחשיפה לאבק סיליקה גבישית, הננו ממליצים על יישום תוכנית בקרת סיליקה במקום העבודה. עליה להיות מותאמת לכל החוקים, התקנות, הצווים וההנחיות המתאימים. יש לבצע סקר לגבי יישום תוכנית זו באופן תקופתי.

כמו כן, יש לעמוד בגבולות החשיפה המותרת לאבק סיליקה גבישית – מקטע בר נשימה   .

 אבק מזיק (אבק סיליקה) – הסכנות הבריאותיות וההגנה בפניהם.

המעסיק אחראי לספק לעובדיו את כל המידע, הכלים ואמצעי הבטיחות והגהות הדרושים כדי להגן עליהם מפני סכנת החשיפה לאבק סיליקה. העובדים אחראים ליישום מלוא הוראות הבטיחות. הגישה לאזור העבודה חייבת להיות מוגבלת לעובדים מוסמכים בלבד. על ידי מאמץ משותף של המעסיק ועובדיו, ניתן להפוך את מקום העבודה לסביבה בריאה לכל אדם ואדם.

 

 1. מערכות יניקה, סינון ואיסוף אבק

עיבוד משטחים של אבן קיסר חייב להיעשות תוך בקרה הנדסית, הכוללת מערכות אוורור וסינון המתוכננות במיוחד כדי לאסוף חלקיקים ברי נשימה .

יש ליישם מערכות סינון הכוללות את הרכיבים הבאים:

קולטי שאיבה מקצועיים חלל לאיסוף מזהמים

תעלות לסילוק מזהמים

מסננים המותקנים בין הקולט לבין המפוח

מפוחים ליצור זרימת אוויר ולשחרר אוויר נקי אל מחוץ למקום העבוד.

 

 1. תהליכי עבודה רטובים

ההגנה הטובה ביותר היא מניעת האבק במקור, על ידי שימוש בתהליכי עבודה רטובים. לפיכך, יש ליישם שיטות עיבוד אשר בהן כל פעולות החיתוך, ההשחזה והליטוש מבוצעות במצב רטוב.

יש לבצע את פעולות העיבוד השונות תוך הרטבה של הלוח ומשטח העבודה, באופן שימנע שחרור אבק הסיליקה, זאת הן בשימוש בכלים ידניים והן בכלים אוטומטיים.

יש להשתמש במערכות חשמל שתוכננו באופן מקצועי, כדי להבטיח בטיחות בעת עבודה בסביבה רטובה .

יש לבקר ולתחזק את כל מערכות המים במצב תפעול מושלם, בהתאם להוראות הספק.

יש לנקות ולתחזק את כל מערכות הניקוז בעת השימוש בתרסיסי מים ובצינורות גמישים.

יש להתיז מים מצינור גמיש, ולא באוויר דחוס כדי לנקות את משטח העבודה בתום העבודה; בשום מקרה אין לטאטא אבק במטאטא.

 

 1. אוורור כללי

ההמלצות הנוגעות לאוורור נאות כוללות את המרכיבים הבאים:

וודא כי במקום העבודה )כולל מתקני העיבוד וכן המשרדים הסמוכים( מותקנות מערכות אוורור יעילות.

ככלל, בנושאים המתייחסים לאוורור, יניקה, סילוק האבק והציוד הכללי לסילוק האבק, יש להיעזר בספקים וביועצים מקצועיים בתחום האוורור, המעסיקים מהנדסים              מוסמכים לשם ביצוע פרויקטים.

יש למקם את אזור העבודה הרחק ככל הניתן מדלתות, חלונות ומעברים, כדי למנוע רוח ומשבים אשר עלולים לפזר את האבק ולמנוע תהליך יניקה יעיל .

יש להפעיל את מערכת היניקה המקומית בסמוך לנקודת היווצרות האבק, זאת כדי ללכוד את האבק .

יש לחבר את מתקן הפליטה המקומי ליחידת יניקת האבק, כגון מסנן-שק / ציקלון.

יש לוודא כי בעת תהליך העבודה, מהירויות היניקה והספיקה, יהיו בהתאם להוראות הספק.

יש לוודא כי שקי אחסון האבק יהיו סגורים ואטומים, זאת כדי למנוע פיזור האבק.

יש לוודא כניסה קבועה של אוויר צח לחלל העבודה, כדי להחליף את האוויר אשר יונקים מחלל העבודה.

יש לוודא כי האוויר המזוהם אשר יונקים מחלל העבודה יוצא למקום בטוח, הרחק מדלתות וחלונות.

יש להחליף את המסננים, או חלקים אחרים, על פי הוראות הספק.

יש להתקין תעלות אוויר קצרות ככל האפשר.

יש למנוע מהעובדים חשיפה לאוויר המזוהם הנפלט.

אנו מייעצים לכם לפנות אל מומחה אוורור או מהנדס לצורך יישום אחדות מן ההמלצות דלעיל, כגון מיקום חלל  העבודה ואורך תעלות האוויר.

 

 1. מעקב ופיקוח על אבק

מעקב ופיקוח על אבק כוללים את הפעולות הבאות:

יש להקפיד על התקנות והחוקים באשר לגבול החשיפה המותר) Permissible Exposure Limit – PEL( ו/או ערך הסף הגבולי) Threshold Limit Value – TLV( המבטאים את מידת החשיפה המותרת בחוק לאבק סיליקה – מקטע בר נשימה.

יש לבצע הערכת סיכונים, לרבות סקר מקדים במקום העבודה )בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות( תשע”ג-2013(, זאת כדי לקבוע האם אמצעי בקרת האבק הקיימים עונים על הדרישות.

יש להעסיק מומחים לנושא זה כדי ליצור מערכות בקרת אבק מתאימות ולהתייעץ עם מומחים בגהות תעסוקתית בעניין האסטרטגיה של דגימת האבק.

יש לוודא שכל הפליטות ממערכות יניקת האבק עומדות בחוקים והתקנות של הגנת הסביבה.

יש לבצע בדיקות סדירות כדי לוודא שמערכות איסוף האבק, סינונו וסילוקו פועלות כראוי.

יש לוודא שאבק ששקע לא התפזר או התפשט אל אזורים נקיים או אל אזורים מחוץ לחלל העבודה.

יש להתקין אריחי חיפוי קירות ורצפה תוך יצירת איטום ונוחות לניקוי.

יש לשלט את חלל העבודה בשלטים בעלי תוכן: “אבק מזיק”, זאת בכל האזורים אשר בהם קיים אבק מזיק .

יש לקבוע ולאכוף כללים שיחולו על כל העובדים ויחייבו אותם להשתמש בציוד מיגון נשימתי בכל האזורים שבהם קיים אבק מזיק )כפי שיפורט להלן.(

יש להסביר למנהלים את החשיבות של מתן דוגמא אישית, בשימוש בציוד מיגון נשימתי באזורי הייצור.

כדאי להתייעץ עם מומחה בגהות תעסוקתית ומומחים מתאימים אחרים כדי ליישם אחדות מן ההמלצות דלעיל, כגון יצירת מערכות מעקב אחר אבק, סילוק אבק                  והתקנת אריחי קיר וחיפוי רצפה.

 

 1. ציוד מיגון אישי

כאשר יצירת אבק אינה נמנעת, וזאת למרות השימוש במערכות יניקה ובמכונות העושות שימוש במים, כי אז על העובדים להשתמש במיגון נשימתי אישי, מסכות בעלות מסנן מסוג P3. השימוש במסכות והחלפתן צריך להתבצע בהתאם להוראות היצרן. במקרים שבהם החשיפה חמורה במיוחד, יש לשקול שימוש במערכות של אספקת אוויר ולהעניק לעובדים את ההדרכה המקיפה הנדרשת.

ציוד מיגון אישי הכרחי במקומות עבודה שבהם קיימים סיכונים. יש לשלט את חלל העבודה בשילוט מתאים המחייב את העובדים בשימוש במיגון נשימתי אישי .

ציוד מיגון אישי חייב לעמוד בדרישות החוק ויש להשתמש בו ולהחליף אותו בהתאם להוראות היצרן.

המסננים של מסכות המיגון הנשימתי האישי המגנות בפני אבק סיליקה צריכים להיות מהסוג של P3.

יש לבחון, תוך התייעצות עם מומחים, התאמת המסיכות במקרים מיוחדים )לדוגמה – לעובדים בעלי זקן.(

על העובדים לקבל הדרכה על השימוש והתחזוקה של ציוד המיגון האישי. יש לקבוע נוהל ע”מ לבדוק את יעילות כל ציוד מיגון הנשימה לפני השימוש בו.

יש לוודא שכל העובדים נושאים ציוד מיגון אישי מתאים.

יש לשמור רישומים לגבי מתן כל ציוד מיגון אישי בכפוף לחוק התקף.

יש לספק לעובדים הבאים במגע עם אבק סיליקה ביגוד המונע חדירת אבק.

 

 1. היגיינה אישית

היגיינה אישית היא גורם חשוב נוסף בהפחתת החשיפה לאבק סיליקה, וכוללת מספר נושאים:

יש לספק חדרי רחצה במפעל הכוללים בתי שימוש, מקלחות, כיורי רחצה ותאים אישיים הננעלים, זאת לשם אחסנת ביגוד חלופי – נקי. יש להעמיד לרשות כל עובדי המפעל שני חדרי הלבשה: האחד, שבו הם מחליפים את בגדי הבית שלהם בבגדי עבודה נקיים ומניחים למשמרת את בגדי הבית למשך שעות העבודה; וכן חדר נוסף ,אשר בו הם פושטים את בגדי העבודה שלהם בסוף יום העבודה, לפני המקלחת ולבישת בגדי הבית שלהם.

על העובדים לשאת רק בגדי עבודה מאושרים במקום העבודה, כולל נעלים וגרביים. על העובדים להשאיר את בגדי העבודה ונעליהם במקום העבודה ולעולם לא                    להוציא אותם מן המפעל.

יש לכבס את כל בגדי העבודה של העובדים ולספק להם בגדים נקיים מדי יום, זאת במידה והעובדים אינם משתמשים בסרבלי עבודה חד פעמיים.

יש לתת לעובדים הדרכה מתאימה הנוגעת לחשיבות ההפרדה של בגדי עבודה מזוהמים מבגדים נקיים.

על העובדים לרחוץ את ידיהם ופניהם ולהחליף בגדים לפני שהם ניגשים לארוחה.

יש להתיר אכילה, שתיה ועישון רק באזורים מוגדרים שאינם חשופים לאבק מסוכן.

 

 1. ניקוי חלל העבודה

יש לנקות מדי יום את עמדות העבודה, לרבות הרצפות וכל המשטחים החשופים.

בסיום כל משמרת, יש לוודא שאיזור העבודה נקי.

יש לקבוע לוח-זמנים סדיר לניקוי כל הציוד והמערכות הנלוות.

יש להפעיל, בעת הניקוי, שאיבת אבק וכן ניקוי רטוב.

רצוי להתקין נקודות חיבור יניקה שיופעלו על ידי מערכת שאיבה מרכזית.

יש להתקין נקודות חיבור מים כנדרש לשם הפעלת תהליך ניקוי רטוב.

יש להשתמש במערכות שאיבה רק לניקוי חומר יבש.

יש להפעיל ניקוי יבש בעזרת מברשות כאשר ניקוי רטוב או תהליך השאיבה אינם אפשריים.

יש לנקות מיד כל חומר רטוב או יבש שנשפך; בשום פנים אין לדחות את הניקוי לסוף היום.

אין לאפשר לאבק ופסולת להתייבש לפני הניקוי.

אין לטאטא במטאטא יבש, במברשת או באוויר דחוס.

אין לנקות בגדי עבודה, מכונות או רצפות באוויר דחוס.

 

 1. תחזוקת מערכות

יש לוודא שכל הציוד במפעל נמצא במצב עבודה תקין.

אין להכניס כל שינויים במערכות היניקה, האוורור, אחסון האבק, ללא אישור הספק.

יש לשמור הוראות ותרשימים של מערכות מותקנות במקום בטוח לשם התייחסות.

יש ליזום בדיקות מעקב סדירות של זרימת אוויר הנכנס, מהירות אוויר בתעלות והלחץ של המסננים במערכות אוורור.

יש לבדוק את כל המערכות לפי הוראות הספק.

יש לשמור את דוחות הבדיקה של המערכות הפועלות במפעל בהתאם להוראות החוק.

 

 1. הנחיות להתקנת משטחי קוורץ של אבן קיסר

כדי להגן על המתקינים ולמנוע מהם לעבוד בסביבה בלתי מוגנת, יש לעבד את כל המשטחים במפעל, ולא באתר של המשתמש הסופי  .

במידה, ובמקום ההתקנה יש צורך להשחיז את המשטח או להכניס בו שינויים אחרים אשר עלולים ליצור אבק ,יש להשתמש בשיטה רטובה, במקום חיצוני, כגון מרפסת. זאת יש לבצע תוך שימוש במיגון נשימתי אישי מתאים ,לרבות מסנן מסוג P3 כנגד אבק סיליקה )כפי שפורט לעיל(, תוך הגנה על העיניים והאוזניים.

אם אין אפשרות לבצע את העבודה במקום חיצוני, כי אז יש לאסוף את האבק הנוצר במהלך עבודות ההתאמה בעזרת שואב אבק ידני המצויד במסנן HEPA. בעת ביצוע פעולה זו יש לאטום את מערכת מיזוג האוויר באזור ההתקנה.

לאחר סיום עבודת ההתקנה, יש לנקות באופן יסודי את המשטח ולסלק את כל האבק והפסולת אשר נותרה .

הניקוי יבוצע באמצעות שואב אבק ידני )שיטת ניקוי יבשה(. בסיום עבודת הניקוי יש לבצע בדיקה ויזואלית, ע”מ לוודא שאזור העבודה נקי מאבק ופסולת אחרת.

חשוב להדגיש כי עבודות השחזה, חיתוך או ליטוש המתבצעות בביתו של המשתמש הסופי במהלך התקנה או תיקון אינן מסכנות או פוגעות בבריאות המשתמש הסופי, שאינו חשוף לאבק סיליקה במסגרת תעסוקתית סדירה.

 1. הדרכת עובדים בנושאי בטיחות וגהות

אחד מן העקרונות של יצירת סביבת עבודה בטוחה הוא מתן הדרכה מתמדת לעובדים בכל הרמות לגבי נושאי בטיחות ייחודיים למקום העבודה שלהם. עובדים המעורבים ומחויבים לתוכנית הבטיחות ייטיבו לעמוד בדרישות אלו.

הדרכת עובדים תכלול את הנושאים הבאים:

יצירת ויישום הנחיות ברורות לגבי נוהלי עבודה בטוחים והתנהגות נאותה במקום העבודה.

מתן הדרכה בנושאי בטיחות וגהות לכל העובדים החדשים.

יש לרענן מעת לעת את נוהלי הבטיחות והגהות בכלל, והנחיות חדשות, במידה והן מתפרסמות בפרט.

יש לדווח לעובדים על הדרכים הננקטות במפעל לשם טיפול בחומרים מזיקים, כגון אבק סיליקה.

יש להדריך כל עובד חדש בנוגע לסיכונים הכרוכים במשימות עיבוד של אבן קיסר.

יש להדריך כל עובד חדש בנוגע להשפעות הבריאותיות של אבק סיליקה.

יש להדריך כל עובד חדש בנוגע לשימוש בציוד למיגון מערכת הנשימה או ציוד מיגון אישי אחר.

יש לשמור רישומים מפורטים של כל ההדרכה שניתנה לעובדים.

יש לרשום את נוכחות העובדים במפגשי ההדרכה.

יש לעודד את העובדים למסור משוב כדי לשפר מפגשי הדרכה בעתיד.

יש להעריך את הידע של העובדים לאחר כל מפגש הדרכה, כדי לוודא שהם מבינים את נוהלי הבטיחות במפעל.

 1. מעקב בריאותי

יש ליישם מעקב בריאותי תעסוקתי תקופתי, בהתאם לחוקים ולתקנות, אשר עשוי לכלול את הפעולות הבאות:

יישום תוכנית מעקב בריאותי תעסוקתי תקופתי של העובדים המוגדרים כעובדים באבק מזיק – סיליקה גבישית

(חופשית) מרחפת, בהתאם לחוק.

יש לשמור את המסמכים הרפואיים ביחס לכל עובד.

אין להעסיק אנשים מתחת לגיל 18 בכל תפקיד שבו עליהם להיחשף לאבק סיליקה.

 1. מידע נוסף והגבלת אחריות

המידע המובא במדריך זה הוא מעודכן ומדויק, למיטב ידיעת אבן קיסר. מסמך זה מהווה תמצית בלבד של נוהלים והנחיות ואינו מהווה רשימה ממצה של כל האמצעים וההוראות שנדרש בישומן ואין בו כדי להוות תחליף להיוועצות  עם מומחים מתאימים ליצירת סביבת עבודה בטוחה לעובדים בחשיפה לאבק סיליקה או בכלל.

מומלץ להתייעץ עם מומחי בריאות תעסוקתית ומומחים אחרים לגבי כל העניינים הנוגעים לבקרת אבק סיליקה במקום העבודה  .

כמו כן, יש ליישם את הוראות החוק במלואן בכל הקשור לבטיחות ולגהות, ובכלל זה את הוראות החוק ביחס לעבודה בסביבת אבק מזיק .

בכל מקום בו במסמך זה יש התייחסות לחוק, הכוונה היא לחוק, תקנות, צווים והוראות הרשויות המוסמכות.

בכל מקרה שבו הנאמר במדריך זה סותר את הוראות החוק, יגברו הוראות החוק.

אין במידע הכלול במדריך זה משום ערובה להתאמה לחוק או כדי ליצור קשר חוזי.

פרטים נוספים ניתן לראות באתר של מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה.

וכן http://www.economy.gov.il/NR/exeres/B158948A-E315-4E2E-859C-DB8F64B4391A.htm  כמו כן, ניתן לעיין בדרישות מינהל הבטיחות והגהות ./https://www.osh.org.il – באתר  המוסד לבטיחות ולגהותדרישות ארגון העבודה הבינלאומי באתר ;www.osha.gov התעסוקתית של ארה”ב באתר  ודרישות הרשת האירופית לגבי ;http://ilo.org/safework/info/lang–en/WCMS_108566/index.htm מידע רלבנטי נוסף מופיע באתר .http://www.nepsi.eu/good-paractice-guide.aspx סיליקה באתר .http://www.nepsi.eu ובאתר http://www.cdc.gov/NIOSH

 1. שאלות ותשובות
 2. קוורץ מהו?

קוורץ הינו מינרל, המורכב מתחמוצת של היסוד צורן) Si( המכונה סיליקה, ונוסחתו הכימית היא SiO2 )צורן דו-חמצני.(

סיליקה מצויה בטבע בצורות שונות, בעיקר בצורת חול, וכן היא חלק מההרכב הכימי של סלעים ואבנים, כגון: שיש ,גרניט. המינרלים הנפוצים בהם נמצאת סיליקה הם: קוורץ, קריסטובליט ועוד. סיליקה היא חלק מרכיב של מגוון מוצרים תעשייתיים רבים הנמצאים בשימוש יום-יומי, כגון: זכוכית, קרמיקה ומשטחי קוורץ. סיליקה היא חומר שכיח המצוי בריכוזים שונים בחומרי בנייה כגון לבנים, בלוקים, אריחים, לוחות, מלט ובטון. בני אדם רבים נחשפים לאבק של סיליקה בחיי היום יום.

 1. מהם משטחי הקוורץ של אבן-קיסר?

משטחי הקוורץ של אבן-קיסר הם פתרון מתקדם ללוחות עבודה למטבח, חיפוי קירות ויישומי פנים אחרים. הם מיוצרים מחומר המכיל %90 קוורץ בקירוב וכן שרפים פולימריים ופיגמנטים איכותיים.

משטחי הקוורץ של אבן-קיסר נמצאים כיום בשימוש במיליוני בתים ברחבי העולם וכן בסביבות רבות המחייבות תקן קפדני ביותר של ניקיון וסטריליות, כגון מעבדות הפיתוח של חברת התה “טווינינגס” בלונדון, בית החולים “אסותא ”בתל אביב, רשת בתי הקפה “סטארבקס” בארה”ב ובקנדה, רשת “מקדונלדס” באוסטרליה וכן במסעדות רבות ברחבי העולם.

 1. סיליקוזיס מהי?

סיליקוזיס היא מחלת ריאות תעסוקתית העלולה לפגוע בעובדים, לרבות בתעשיית עיבוד האבן, ככל שהעבודה מתבצעת ללא אמצעי מיגון הנדסיים ואמצעי מיגון נשימתיים מתאימים. מחלה זו מוכרת למעלה מ- 100 שנה .

עיבוד וליטוש משטחי קוורץ יוצרים אבק של סיליקה. אבק זה ידוע גם בשם סיליקה גבישית )חופשית( בר נשימה .

שאיפת סיליקה גבישית זו באופן מתמשך, על ידי עובדים במפעלי עיבוד אבן ללא שימוש באמצעי מיגון אישי בהתאם להנחיות המופיעות בחוק, עלולה לגרום למחלת ריאות תעסוקתית, סיליקוזיס, המאופיינת בהופעת לייפת )פיברוזיס( של הריאות וכן למחלות נוספות. התהליך הפתולוגי של סיליקוזיס עלול לגרום לסיבוכים חמורים, כגון סרטן ריאות, שחפת ומחלות אוטו-אימוניות כגון דלקת מפרקים שגרונית .

בתעשיית משטחי הקוורץ, נשקפת לעובדי הייצור סכנה להיפגע ממחלות אלה, והדבר נכון גם לגבי כל עובד השוהה בחלל העבודה בו מבצעים תהליכי עיבוד )במקום שמצוי אבק סיליקה שמקורו בקוורץ או בקריסטובליט, לדוגמא( באופן סדיר, כגון מנהלים ופקידים.

 1. האם ניתן למנוע חשיפה לאבק סיליקה?

כן. ניתן לצמצם ולמנוע את החשיפה לאבק סיליקה ואת המחלות העלולות להיגרם כתוצאה מחשיפה זו )כולל סיליקוזיס(, זאת על ידי נקיטת אמצעי זהירות מתאימים. אמצעים אלו כוללים עבודה בכלים הפועלים תוך התזת מים, שימוש במסכות כנגד אבק וכן התקנת מערכות אוורור וסינון במקום העבודה כדי להפחית או לסלק לחלוטין את רמות אבק הסיליקה באוויר.

מידע נוסף מובא במדריך אבן-קיסר לסיליקה גבישית )חופשית( – מקטע בר נשימה – מדריך סיכוני בריאות ואמצעי הגנה וכן גם בהוראות החוק.

 

 1. מי אחראי להבטחת בריאותם ובטיחותם של עובדי עיבוד האבן?

בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה עם אבק מזיק, מעסיק, בעל מפעל לעיבוד אבן, אחראי לבריאות עובדיו בכל מכלול הנושאים הנוגעים לעבודה במפעל. מפעלי עיבוד אבן הפועלים ומצייתים להוראות החוק לגבי עבודה הכרוכה באבק מזיק יבטיחו בכך את בריאות ובטיחות עובדיהם.

המעביד אחראי לספק לעובדיו את כל המידע, הכלים ואמצעי הבטיחות הדרושים כדי להגן עליהם מפני סכנות החשיפה לאבק סיליקה. מאמץ משותף של המעסיק והעובדים יכול להפוך את מקום העבודה לסביבה בריאה ובטוחה לכל אדם.

אבן קיסר כחברה אחראית ומובילה בתעשייה, השקיעה משאבים רבים במרוצת השנים בהדרכה ובמסירת הנחיות  כדי להגביר את המודעות של בעלי מפעלי עיבוד אבן ועובדיהם לגבי הסכנות האפשריות הנובעות מאי ציות לצורך להשתמש באמצעי הזהירות, הבטיחות והגהות הנדרשים בחוק.

 1. האם משטחי אבן-קיסר המותקנים בבתי המגורים יכולים להזיק לצרכן?

בשום פנים ואופן לא. משטחי הקוורץ של אבן-קיסר אינם רעילים ובטוחים לחלוטין לשימוש ביתי. הסיכון הבריאותי קיים רק בעת תהליכי עיבוד, כאשר אין נוקטים באמצעי הזהירות המתחייבים. במשטחים עצמם אין סכנה  .

כמות קטנה של אבק סיליקה נוצרת לעיתים במהלך ההתקנה או התיקון של משטחי קוורץ של אבן-קיסר בביתו של משתמש הקצה. הדבר אינו מהווה סיכון בריאותי כלשהו למשתמש הקצה, משום שסיליקוזיס ומחלות אחרות הנגרמות על ידי אבק סיליקה מתפתחות רק כתוצאה מחשיפה מתמשכת לאבק סיליקה. סיליקוזיס היא אך ורק מחלה תעסוקתית.

 

תגובות

מחלת הסיליקוזיס
סיליקוזיס הינה מחלת ריאות כרונית
זכויות העובד בביטוח לאומי
במקביל למצוי הזכויות בהליך משפטי
סיליקוזיס בישראל
בישראל, לרוב משייכים את מחלת
סיליקוזיס כמחלה תעסוקתית
הסיליקוזיס נפוצה ברחבי העולםופוגעת במיליוני
סיליקוזיס – סיוע משפטי
האם ניתן לתבוע פיצוי? כיום, הסיליקוזיס
דרכי עבודה בטיחותיות עם מוצרי שיש המכילים סיליקה
בעקבות ריבוי מקרי הסיליקוזיס בישראל,
צור קשר
לקבלת סיוע משפטי אנא צור קשר ונחזור אליך בהקדם
שלח פניה
משרד עורכי דין שמואל אבן
Please leave this field empty.